NLP-coaching

NLP is een coaching techniek, voor mensen die iets willen veranderen op persoonlijke en/of professionele vlak.

NLP is ontwikkeld in de Verenigde Staten door Richard Bandler en John Grinder. Zij onderzochten het proces van communicatie en verandering en vonden dat dit proces gebaseerd is op taal, neuropsychologie en cybernetica. Ze ontwikkelden hiervoor een techniek met de naam: Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP.

Individuele coaching
NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen, het  is een vorm van coaching, waarbij het gaat om bewust te worden van allerlei aspecten van uzelf en hoe u daarmee in het leven staat of wilt staan.

Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alleen met anderen, maar vooral ook met en in uzelf.

Uitgegaan wordt van de volgende vragen:


U wordt ondersteund en begeleid bij het bewust worden van hoe úzelf meent, dat ú in úw situatie voor úzelf gezond handelend en helend kunt zijn.

Verder kan NLP hulp bieden bij o.a. machtsconflicten, angsten, overmatig perfectionisme, fobieën, beheersingsdrang en trauma's.