Craniosacraal therapie

Wat is craniosacraal therapie?
Craniosacraal therapie is een zeer zachte behandelmethode, ontwikkeld door Osteopaat John Upledger, welke gebruikt wordt om klachten van uiteenlopende aard te behandelen en de gezondheid in het algemeen te verbeteren.

Craniosacraal therapie heeft een diep ontspannende en regulerende werking op het (autonome) zenuwstelsel, en daarmee op het functioneren van alle orgaan-en lichaamsfuncties waardoor het zelf herstellend vermogen van het lichaam geactiveerd wordt.                               

Het bindweefsel heeft hierbij een centrale functie.
Allle lichaamsstructuren zijn d.m.v. bindweefsel met elkaar verbonden. Alle  organen, gewrichten, zelfs de kleinste spieren en zenuwen worden er door omgeven. Bindweefsel heeft de eigenschap spanning van zowel fysieke als emotionele aard vast te kunnen houden, maar ook het vermogen deze spanning weer los te kunnen laten. Een gezond functionerend lichaam reguleert dit zelf.

Wanneer u echter zeer gespannen of overbelast bent kan het lichaam deze spanning niet goed loslaten. Dit kan er toe kan leiden dat de spanning in het bindweefsel zich omzet in een verkleving van verschillende bindweefsellagen, waardoor er, afhankelijk van de plaats van de verkleving, klachten ontstaan van uiteenlopende aard. Aangezien alle structuren in het lichaam door bindweefsel met elkaar verbonden zijn, kan bijvoorbeeld een  klacht in de schouder de oorzaak in de buik hebben.

Craniosacraal therapie gaat ervanuit dat het hersenvocht wat hersenen en ruggenmerg omgeeft, ongeveer 6x per minuut wegvloeit en weer vernieuwd wordt. Deze fluctuatie is over het gehele lichaam waar te nemen. Daar waar het ritme niet of verminderd waar te nemen is, bestaat een verkleving in het bindweefsel.

Behandeling
Een craniosacraal therapeut onderzoekt en behandelt het hele lichaam om de locatie van deze verklevingen  vast te stellen en ze te behandelen. De behandeling gebeurt manueel met zeer zachte, subtiele technieken, met heel weinig druk, over de kleding heen. De behandeling heeft als doel uw bindweefsel te bewegen de spanning c.q. verkleving los te laten.

Door de zachte behandeling van gespannen gebieden en door uw eigen invoelend vermogen zullen er tijdens de behandeling of erna veranderingen in uw lichaam plaatsvinden. Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of koude, spanningen of ontspanning, of komen er herinneringen boven die gepaard gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Tijdens de behandeling zal u de gelegenheid geboden worden te praten over datgene wat u waarneemt of voelt. Bij u ligt de keuze hoe ver u hierin wilt gaan. U wordt begeleid in het zoeken naar de betekenis van de spanningen in uw lichaam, waardoor wellicht een andere kijk op uzelf en uw klacht ontstaat.

Soms is 1 behandeling al genoeg om de klacht te verhelpen!
Voor een behandeling hoeft U niets mee te nemen, wel gemakkelijk zittende kleding aantrekken.